Chính sách về quyền riêng tư

Đây là Tuyên bố về Chính sách Quyền Riêng Tư (Privacy Policy Announcement) của công ty TNHH Jucy Việt Nam (Jucy Vietnam Ltd. – 쥬씨 베트남), đơn vị sở hữu và vận hành thương hiệu Ju:cy 쥬:씨 tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (Vietnam & Southest Asian Region).

Toàn văn nội dung của Tuyên bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://www.jucyvietnam.com (Sau đây gọi là “Trang web”). Trang web này được sở hữu, điều hành và duy trì bởi công ty TNHH Jucy Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Jucy Vietnam”, “Chủ sở hữu” hoặc “chúng tôi”). Trang web này có tính năng kiểm soát, xử lý và ghi nhận các dữ liệu cá nhân khi tiếp nhận các truy cập, các dữ liệu thu thập được thông qua trang web này do Jucy Vietnam tiếp nhận, quản lý, bảo mật và khai thác sử dụng.

Chúng tôi thu thập dữ liệu khi bạn truy cập trang web này với mục đich mang đến cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể về các sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu Ju:cy 쥬:씨. Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn; nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Nội dung của Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian, tùy theo tình hình thực tế là Luật pháp nước sở tại. Do đó, chúng tôi khuyến khích người dùng trang web nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư này được soạn thảo trên cơ sở tham vấn đầy đủ và nghiên cứu luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và được chúng tôi chính thức đưa ra vào ngày 10/04/2020.

Người dùng có thể tải, lưu trữ và in ra các nội dung trong Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư này.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1. TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI NÀO

Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư này được áp dụng để xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua trang web này.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của bạn khi bạn gửi thắc mắc về cho chúng tôi, bao gồm: Họ, tên; Địa chỉ liên hệ; Điện thoại liên hệ; Email,…

3. CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để có thể phân tích các dữ liệu, đánh giá trải nghiệm người dùng, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, thực hiện các nghiên cứu, đánh giá về xu hướng thị trường, thông qua đó giúp chúng tôi điều chỉnh các sản phẩm và phương pháp tiếp thị phù hợp, và tối ưu hóa các trải nghiệm của bạn. Bạn sẽ thấy nội dung tổng quan về các loại dữ liệu cá nhân và các mục đích sử dụng dưới đây.

Để cung cấp trang web/ứng dụng cho bạn và quản lý kỹ thuật và chức năng của trang web/ứng dụng khi bạn sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi.

Để phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ.

Để quản lý sự tham gia của bạn nếu bạn tham gia vào các sự kiện, quản lý việc nhận/từ chối nhận các thông tin cập nhật từ trang web của chúng tôi.

4. AI CÓ QUYỀN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN

Các dữ liệu chúng tôi thu thập được để được xử lý và bảo mật một cách thận trọng và trách nhiệm. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba (Third Party) ngoài các bên được nêu rõ trong Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư này.

+ Các đơn vị trực thuộc Jucy Vietnam Ltd. (nội bộ)

+ Công ty chủ quản sở hữu thương hiệu Ju:cy 쥬:씨 tại Hàn Quốc là Nora Lifestyle Korea.

+ Các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi để vận hành, bảo trì, quản lý và thực hiện các chức năng nâng cấp hoặc bảo mật cho trang web này.

+ Khi nhận được yêu cầu từ Nhà chức trách nước sở tại, bao gồm các cơ quan của Chính phủ hoặc các cơ quan Thực thi Pháp luật.

5. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI KHÁC

Trang web của chúng tôi không liên kết với các trang web khác. Tuy nhiên, trang web này có liên kết với ứng dụng mạng xã hội Facebook thông qua tính năng chat hỗ trợ (Chat Support). Nếu bạn chọn và đồng ý tương tác với chúng tôi qua mạng xã hội Facebook, hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi sẽ được tự động chuyển sang phần tương tác tin nhắn trên mạng xã hội Facebook.

6. BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi bảo mật các dữ liệu của bạn bằng các biện pháp tổng hợp, bao gồm từ bảo vệ an ninh của máy chủ, tường lửa và mã hóa thông tin. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi trên trang web đã đạt chứng chỉ an toàn giao thức nâng cao được ISRG công nhận (giao thức https).

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc do chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Tất cả các dữ liệu của bạn đều không được lưu trữ vượt quá thời gian cần thiết để đạt đạt mục đích thu thập, xử lý và phân tích. Chúng tôi cũng không lưu trữ dữ liệu vượt quá thời gian do luật pháp nước sở tại cho phép và quy định.

7. CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể tự truy cập vào website jucyvietnam.com và chỉnh sửa các thông tin cá nhân như: tên, số điện thoại, địa chỉ giao – nhận hàng,…

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ về thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Hộp thư: Văn phòng công ty TNHH Jucy Việt Nam (Jucy Vietnam Ltd.), Số 38A Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q3,Tp. HCM.

Điện thoại: 0374 332 6666 – 0946 767 988

Email: info@jucyvietnam.com